Azenru

“NƏQLİYYATIN PLANLAŞDIRILMASI VƏ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ” adlı IV Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans 11-12 aprel 2019-cu il tarixində Sankt-Peterburq şəhərində öz işini başa çatdırıb.

Konfransın işində Rusiya, MDB və Avropa ölkələrinin nümayəndə heyətləri ilə yanaşı SİNAM şirkətinin nümayəndəsi Əsgər Almasov da iştirak edib.

Xatırladaq ki, SİNAM şirkətinin nümayəndələri artıq ikinci ildir ki, nəqliyyatın planlaşdırılması və nəqliyyat axınlarının, intellektual nəqliyyat xidmətlərinin və sahənin rəqəmsal transformasiyasının modelləşdirilməsi sahəsində nəqliyyat sahəsinin ən yeni inkişaf tendensiyaları ilə tanış olmaq imkanı əldə etdikləri bu tədbirdə iştirak edirlər.

Seçmə Proqram Təminatı

Partnyorlarımız